U schrijft in voor een Spaanse cursus door dit formulier te mailen

info@holaspanje.nl

of op te sturen naar

HolaEspaña
t.a.v. Ruth Álvarez – Urrutia
Montfortanenlaan 98
5042 CX Tilburg
Tel.: (013) 880 0610
M: 06 52 60 85 20

  • U dient het cursusgeld over te maken voor aanvang van de cursus op rekeningnummer 84.18.81.014. Voor gespreide betaling neemt contact op vóór het starten van de cursus met HolaEspaña
  • De vermelde cursusprijzen zijn exclusief boeken en andere lesmaterialen.
  • Annulering dient schriftelijk te gebeuren.
  • Bij annulering tot uiterlijk één dag voor aanvang van de cursus wordt € 8,00- euro in rekening gebracht. Na deze termijn is annulering niet meer mogelijk.
  • Circa twee werkdagen voor het begin van de cursus wordt beslist of de cursus kan doorgaan. U krijgt bericht.
  • Bij onverhoopte, onvoldoende belangstelling voor de cursus, behoudt HolaEspaña zich het recht voor deze te annuleren. Betaalde cursusgelden worden in dat geval volledig gerestitueerd.